Kotłownie centralnego ogrzewania

Wdrażane w ostatnich latach nowoczesne systemy ogrzewania budynków ewoluują w kierunku uzyskania lepszych warunków komfortu cieplnego przy możliwie niskim zużyciu energii. Ograniczenie zużycia energii jest możliwe dzięki podnoszeniu sprawności procesów i urządzeń stosowanych w ogrzewnictwie. Niskie straty w przesyle oraz coraz większa dbałość o maksymalne wykorzystanie ciepła uzyskiwanego w procesie spalania są głównymi czynnikami wpływającymi na koszt utrzymania i eksploatacji budynku. Coraz wyższe wymagania energetyczne i ekonomiczne pośrednio wpływają w znaczący sposób na obniżenie emisji zanieczyszczeń wspierając tym samym działania proekologiczne. Fachowy i kompetentny dobór technologii i materiałów oraz jakość wykonania instalacji mogą w znaczący sposób wpływać na ocenę końcową sprawności eksploatacyjnej systemu. Modernizacje, przebudowy czy remonty dotychczas eksploatowanych instalacji grzewczych stają się w dobie rosnących cen energii koniecznością.

kotłownia węglowa przed modernizacją
kotłownia węglowa po modernizacji